COVID-19 information

För allas trygghet

Vi prioriterar alltid hälsan, tryggheten och säkerheten för oss alla. Du som kattintressent ska alltid känna dig trygg hos oss.

Med anledning av Covid-19, som orsakas av det omtalade coronaviruset, har vi vidtagit en del åtgärder för att förebygga smittspridning och motverka smittorisk. Vi följer nyhetsrapporteringen samt de krav och riktlinjer som kommer ifrån myndigheterna och fattar beslut utifrån dessa.

Ert besök

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande god handhygien och hur man ska agera för att minska smittspridning. Om ni känner minsta symptom som kan innebära spridning av smittsamma sjukdomar så stanna hemma, vi bokar om tiden.

Ert besök hos oss kommer att vara i vårt uterum där det är lätt att hålla avstånd till varandra. Katterna fryser inte men uterummet håller en temperatur på 10-15 grader så ta gärna på en extra tröja. Vi jobbar hemifrån och följer noga alla rekommendationer. När ni kommer till oss så spritar vi händerna och om behov finns så har vi munskydd. Vi har också kortat ner besöket till max 1 timme, övrig information och frågor kan vi ta via telefon eller digitalt.

Ta hand om varandra!

Christina

Instagram
Follow by Email